AKTYWNI W GMINIE SUBKOWY - CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Aktywni w Gminie Subkowy 2015

 

Wolontariat to szlachetna idea, z którą łącza się wielkie wartości takie, jak: altruizm, empatia, solidarność. Projekt „Aktywni w Gminie Subkowy 2015” to sposób na podkreślenie szczególnego wymiaru działalności społecznej oraz podziękowanie wszystkim tym, którzy angażują się na rzecz społeczności lokalnej. Akcja ta stanowi także okazję do pokazania różnorodności działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dlatego już dzisiaj każdy może zgłosić osobę, którą chce wyróżnić ! (...) Wyróżnienia „Aktywni w Gminie Subkowy 2015” przyznawane podczas Gminnej Gali Wolontariatu to forma podziękowania za całoroczny trud wszystkich wolontariuszy, organizacji oraz firm angażujących się w działania społeczne realizowane na terenie Gminy Subkowy.

Wyróżnienia mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

1. Wolontariusz Roku,

2. Inicjatywa Społeczna Roku,

3. Organizacja przyjazna wolontariuszom,

4. Firma przyjazna społeczności lokalnej,

5. Grupa Wolontariuszy,

6. Animator Roku.

 

Kandydatury do wyróżnień może zgłaszać każdy – osoba fizyczna, grupa osób, organizacja pozarządowa, firma, instytucja – na formularzu dostępnym na stronach www.pomoc-usmiech.pl, www.subkowy.pl, www.dom-kultury-subkowy.pl .

Na kandydatury czekamy do 23 listopada 2015 r. Można je przysyłać drogą mailową na adres" urzad@subkowy.pl z tytułem „Aktywni w Gminie Subkowy 2015” lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy pok. nr 1.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby nominowanej do wyróżnienia/nazwę organizacji, krótki opis działalności oraz imię nazwisko/nazwę organizacji zgłaszającej kandydaturę wraz z telefonem kontaktowym.

 

 

„Aktywni w Gminie Subkowy 2015 ” to jedno z działań Stowarzyszenia „Pomoc za Jeden Uśmiech" w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminna Gala Wolontariatu 2015” współfinansowanych ze środków Gminy Subkowy.

 

Pomagają nam

 

 

Przekaż 1%

Nasze aukcje

Allegro aukvje internetowe

Podziękowania

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Tczewie